Facebook
Jeugdklup John F. Kennedy Velden Jeugdklup John F. Kennedy Velden

In Veilige Handen

Wij willen graag laten zien dat Jeugdklup JFK Velden een veilige klup is! Dat doen we door gebruik te maken van een aanstellingsbeleid, een gedragscode en omgangsregels.

Het aanstellingsbeleid laat de manier zien hoe onze vrijwilligers geworven worden en welke stappen worden doorlopen voordat nieuwe leiding op een van onze groepen terecht komt.

Klik HIER voor het aanstellingsbeleid.

Als klup hebben wij een gedragscode opgesteld voor onze nieuwe vrijwilligers. Deze wordt voorgelegd aan een nieuwe vrijwilliger en deze moet getekend worden voordat hij/zij leiding kan worden op een van de groepen.

Klik HIER voor de gedragscode.

De omgangsregels zijn bedoeld voor eenieder die onze klup of activiteiten van onze klup bezoekt. Deze gelden dus voor leiding, leden en de ouders/verzorgers van onze leden.

Klik HIER voor de omgangsregels.

Onze jeugdklup is een veilige klup. Is er toch iets voorgevallen dat niet met de leiding van de groep of met het bestuur besproken kan worden, dan kan men contact opnemen met onze vertrouwenspersonen. Deze zijn te bereiken via de contactformulieren op de pagina “Contact”.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!