Facebook
Jeugdklup John F. Kennedy Velden Jeugdklup John F. Kennedy Velden

Privacy Policy

De JFK zorgt voor bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is:
  1. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  2. Het moment dat onze vereniging de verantwoordelijkheid heeft over uw kind en er situaties ontstaan waarbij wij u gegevens nodig hebben zodat wij u kunnen inlichten.
  • We verwerken alleen de persoonsgegevens welke minimaal nodig zijn.
  • We vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen;

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De JFK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Alle vrijwilligers die namens de JFK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren ook een wachtwoord op onze verwerking.

Als Jeugdclub JFK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u altijd mailen naar info@jfkvelden.nl

AVG Verklaring

In de hierna te downloaden verklaring staan alle onderdelen/stappen die J.F.K. Velden heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Klik HIER voor de AVG verklaring opgemaakt door Stichting AVG voor Verenigingen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!